Forside

Flere nyheter

Medlemsinformasjon

Kultur- og likestillingsdepartementet behandler nå forslag til ny pengespillforskrift. Det nye forslaget til pengespillforskrift vil få dramatiske konsekvenser for de samfunnsnyttige formålene som mottar inntekter fra bingospill.

Kort sagt vil regjeringens forslag bety at bingohallene som lokale møtepunkt, og den store økonomiske støtten til lokale lag og foreninger, kan forsvinne.

Det er nå det gjelder! Meld dere inn i BSL i dag.