Vår oppgaver er å:

Vår oppgaver er å:

Være et talerør for våre medlemmer og samarbeide med lovgivende myndighet i Norge for å sikre spillansvarlighet og ikke minst en forutsigbar inntektskilde til lag og foreninger.

  • Være et talerør for medlemmene
  • Bidra til at våre medlemmer får den informasjonen de trenger
  • Påse at medlemmenes drift er i henhold til gjeldende lover og forskrifter
  • Bidra til spillansvarlighet blant våre medlemmer
  • Samarbeide med lovgivende myndighet i Norge for å sikre spillansvarlighet og ikke minst en forutsigbar inntektskilde til lag og foreninger i hele Norge