Om BSL

Sakspapirer

Om BSL

BSL er dannet av entreprenører, formålsmottakere og leverandører av spill og lotterier i Norge.  

Formålet med foreningen

Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet, (BSL) har følgende formål med sin virksomhet:

  • Påvirke og sikre forutsigbare retningslinjer, lovverk og forskrifter som berører medlemmenes inntekter fra lotterivirksomhet i Norge.
  • Bidra til å utvikle felles kvalitetssystemer som sikrer medlemmene et ansvarlig forhold til spill basert på gjeldende lover og forskrifter.
  • Bidra til å videreutvikle en profesjonell og samfunnsbevisst bransje som arbeider ut fra god forretningsskikk og innenfor myndighetenes rammebetingelser.

Styret

Øyvind SkatvedtStyrets lederSpilleriet
Lars Johan EvensenStyremedlemElectronic Gaming System AS
Karsten AakStyremedlemNorges Blindeforbund
Knut BerntsenStyremedlemHønefoss Ballklubb
Leif LeknesStyremedlemSpilleriet
Gørill ErvikStyremedlemMAXSPILL AS

Valgkomite

Bjørn SkatvedtValgkomiteSpilleriet
Kent NervikValgkomiteSpilleriet

Dokumenter

BSL-NBLF – Spillavhengighet og bingo 2014
Utvalgte markedsanalyser av bingobransjen i Norge

Om foreningen

Årsberetning 2015
Årsregnskap 2015
Årsmøteprotokoll 2014
Årsregnskap 2014
Årsregnskap 2013
Foreningens vedtekter
 
Medlemsliste