Hvordan bli medlem

signatur av søknad

Hvordan bli medlem

Hvem kan bli medlem i BSL?

Alle som jobber med og har inntekter fra lotterivirksomhet i Norge kan bli medlem i BSL. Disse aktørene deles inn i tre undergrupper:

 • Entreprenører:
  Alle som er autorisert av lotteri- og stiftelsestilsynet som entreprenør.
 • Leverandører:
  Alle som leverer utstyr og tjenester til det norske markedet, og som har norsk forretningsadresse.
 • Formålsmottakere:
  Alle organisasjoner som er registrert som lotteriverdig. 

Medlemskap og kontingent

Medlemskapet gjelder for kalenderåret (1.1 – 31.12) og kontingenten skal betales i januar måned. Medlemmer som melder seg inn i løpet av året skal betale full kontingent.

BSL har følgende kontingentgrupper

 1. Entreprenører som representerer 1 – 3 bingoer betaler 5* grunnbeløpet. 
 2. Entreprenører som representerer 4 – 6 bingoer betaler 10* grunnbeløpet
 3. Entreprenører som representerer mer enn 6 bingoer betaler 15* grunnbeløpet 
 4. Leverandører betaler 10* grunnbeløpet 
 5. Formålsmottakere/organisasjoner betaler 1* grunnbeløpet

Grunnbeløpet for 2016 er kr 2.500
Grunnbeløpet for 2017 er kr 2.500 

Grunnbeløpet for 2022 er kr 2.500

Medlemsansvarlig

Gørill ErvikLeif leknes
gervik@maxspill.no  lle@spilleriet.no

Fakturaansvarlig

Oseberg Services AS
V/Fredrik D. Nøstvik
Tlf: 993 24 790
Mail: fdn@osebergservices.no

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man ha gyldig medlemskap og medlemskontingenten må være betalt. Alle medlemmer med stemmerett kan stille med kandidater til tillitsverv i BSL. Foreningen har følgende regler for stemmegivning:

 1. Entreprenører som representerer 1 – 3 bingoer har 1 stemme.
 2. Entreprenører som representerer 4 – 6 bingoer har 2 stemmer. 
 3. Entreprenører som representerer mer enn 6 bingoer har 3 stemmer 
 4. Leverandører har 2 stemmer
 5. Formålsmottaker/organisasjon har 1 stemme
 6. Kun tilstedeværende medlemmer har stemmerett på årsmøtet