Alle organisasjoner må godkjennes før 20.3

Alle organisasjoner må godkjennes før 20.3

Søk så raskt som mulig, søknader som sendes inn etter 20.3.2024 står i fare for å miste inntekt fra bingo fra 2025!

Alle organisasjoner som skal arrangere eller motta inntekter fra bingo, må søke om ny godkjenning i Lotteritilsynet før 20.3.2024.

https://lottstift.no/for-aktorer/ny-godkjenning-av-organisasjonar/slik-soker-du-om-ny-godkjenning/

Søk så raskt som mulig, søknader som sendes inn etter 20.3.2024 står i fare for å miste inntekt fra bingo fra 2025!

Før du søker:

Sjekk at opplysningene i Brønnøysundregistrene er oppdaterte.

Lotteritilsynet henter opplysninger derfra, så det er viktig at alle opplysninger er oppdaterte.

Vedlegg som skal legges frem:

  • Siste godkjente årsmelding og årsregnskap, samt vedtekter.

Lykke til med søknadsprosessen!