Årsmøte 15.6.2022

Årsmøte 15.6.2022

Velkommen til Årsmøte i BSL!

Dato: Onsdag 15. juni

Klokken: 16:00

Sted: Sporveisgt. 10 Oslo (Norges Blindeforbund)

Saker til behandling:

  1. Godkjennelse av innkalling
  2. Valg av møteleder og representant for å signere protokoll
  3. Årsberetning for 2021
  4. Regnskap for 2021
  5. Innkomne saker og forslag
  6. Medlemskontingent for 2023
  7. Valg av revisor
  8. Valg av styre
  9. Fastsette honorar til styret

Innkomne saker og forslag bes sendt innen 1.6 til post@bslnorge.no

Påmelding til Årsmøte innen 1.6 til post@bslnorge.no

Alle ordinære medlemmer som har betalt medlemskontingent har møte-, tale- forslags- og stemmerett på årsmøtet.