Innkalling til årsmøte i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Sakspapirer

Innkalling til årsmøte i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Tid: Tirsdag 15. juni 2021 kl. 16.00

Sted:   Sporveisgaten 10, Oslo (Norges Blindeforbund)  Med forbehold om endring av dato og fysisk oppmøte pga koronapandemien.  

Saker til behandling

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og representant til å signere protokoll
  3. Årsberetning for 2020
  4. Regnskap for 2020
  5. Innkomne forslag og saker
  6. Medlemskontingent for 2021
  7. Valg av revisor
  8. Valg av styre
  9. Fastsette honorar til styret