Økning i bingoinntektene i 2019

Økning i bingoinntektene i 2019

korps

Som følge av BSLs gjennomslag for nytt bingoregelverk i starten av 2019 økte bingoinntektene for lokale lag og foreninger med 32 millioner kr i fjor. Det tilsvarer en 13 % økning sammenlignet med 2018.

BSL legger hvert år ned masse arbeid for å ivareta medlemmenes interesse overfor myndighetene og andre aktører. Selv om årsmøtet i år er avlyst som følge av corona, fortsetter styret arbeidet for de 3.198 lagene og foreningene som mottar bingoinntekter.

Se vedlagt PDF og informasjon ellers på nettsiden her for mer info om det gode arbeidet BSL gjør.