Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 4. september kl 16:00

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 4. september 2023.

Tid: Mandag 4. september kl 16:00

Sted: Sporveisgt. 10, Oslo (Norges Blindeforbund)

Saker til behandling:

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og representant til å signere protokoll
  3. Styret fremsetter følgende forslag til vedtak på ekstraordinær generalforsamling

BSL og Norges Bingo- og lotteriforbund (NBLF) skal slås sammen ved at BSL opptas i NBLF sin organisasjon (absorpsjon). Eiendelene, gjelden og medlemsmassen til BSL skal overtas av NBLF. BSL kan inngå avtale med NBLF som er vedlagt innkallingen.