Endringer i pengespillforskriften om bingospill på høring

Endringer i pengespillforskriften om bingospill på høring

Kultur-og likestillingsdepartementet har sendt ut forslag om endringer i pengespillforskriften om bingospill på høring. Høringsfristen er 8. august 2024

Endringsforslagene i høringen gjelder registrert spill på elektronisk bingospill.

Departementet foreslår nå registrert spill, og tapsgrenser pr bingohall, og ikke en nasjonal løsning for hele bransjen. Og innrømmer samtidig at dette ikke er en optimal løsning med tanke på ansvarlighet.

BSL er helt enig i at denne løsningen ikke er optimal, og mener departementet burde ha gitt bransjen mulighet, og tid, til å utforme et felles registreringssystem for bingo slik at vi kan sikre en ansvarlig og sunn bransje i lang tid fremover.

Den nye forskriften skal gjelde fra 1.1.2025.

Over 3000 lokale lag og foreninger, og 200 bingohaller går nå en usikker fremtid i møte.

BSL vil på vegne av sine medlemmer skrive et høringssvar innen fristen 8.8.2024

Les høringen her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-pengespillforskriften-om-registrert-spill-pa-bingo/id3038529/?expand=horingsnotater i Norge.