Innkalling til årsmøte i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Innkalling til årsmøte i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

bordtennisracket

Tid:      Onsdag 07. juni 2017 kl. 17:00Sted:   Schweigaardsgate 12, Oslo (2. etg. Galleriet) Saker til behandling Godkjennelse av innkallingen Valg av møteleder og representant til å signere protokoll Årsberetning for 2016 Regnskap for 2016 Innkomne forslag og saker Medlemskontingent for 2017 Valg av revisor Valg av styre Fastsette honorar til styret Vedlegg:Årsberetning 2016Årsregnskap […]

Tid:      Onsdag 07. juni 2017 kl. 17:00
Sted:   Schweigaardsgate 12, Oslo (2. etg. Galleriet)

Saker til behandling

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og representant til å signere protokoll
  3. Årsberetning for 2016
  4. Regnskap for 2016
  5. Innkomne forslag og saker
  6. Medlemskontingent for 2017
  7. Valg av revisor
  8. Valg av styre
  9. Fastsette honorar til styret

Vedlegg:
Årsberetning 2016
Årsregnskap 2016
Innkalling til generalforsamling