Hva betyr bingoinntektene for din organisasjon?

Hva betyr bingoinntektene for din organisasjon?

Ny pengespillov kutter millioner til frivilligheten. Hva vil det betyr for din organisasjon om inntekt fra bingo bortfaller fra 2025?

Januar 2023 ble ny pengespillov innført i Norge, og nye rammevilkår og forskrift for bingo ble vedtatt. Kort oppsummert er de største endringene for bingo etter ny pengespillov følgende:

  • Registrert spill
  • Forbud mot autoplay
  • Tapsgrenser

BSL støttet i sitt høringsforslag til ny pengespillov alle de tre punktene over, men vi ble ikke hørt på tapsgrenser. Både Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har i dag tapsgrenser på 20.000,- pr spiller på sine spill, og bingobransjen foreslo samme nivå for bingo. Men for bingo ble det vedtatt 4.400,- pr spiller pr måned. Dette er en tapsgrense som vil kunne gi katastrofale følger for bingo i Norge.

På bestilling fra BSL utarbeidet Oslo Economics i 2022 en konsekvensanalyse med utgangspkt i de foreslåtte tapsgrenser. Og rapporten er klar i sin tale; Tapsgrenser, slik de er vedtatt i dag, kan gi et bortfall på hele 70% av støtten fra bingo til frivilligheten. Av dagens 255 bingohaller vil mange måtte stenge da det ikke lengre vil være driftsgrunnlag.

Grunnet tekniske utfordringer ble registrert spill og tapsgrenser vedtatt utsatt til 1.1.2025. Dette betyr at vi kan fortsette å påvirke beslutningstakere. BSL har i 2023 gjennomført en rekke møter med alle de politiske partiene, og vi jobber aktivt med myndighetskontakt. For å kunne sikre forutsigbarhet for midler til frivilligheten, trenger vi og få «løftet» tapsgrensene. Samtidig er BSL sikre på at de ansvarlighetsstiltak allerede innført er nok til å ivareta bingoens spillansvar. Vi har i dette arbeidet vist til befolkningsundersøkelsen fra 2023 som viser en halvering på antall personer med pengespillproblem i Norge, fra 55 000 i 2019 til 26 000 i 2022.
https://lottstift.no/nyheter/mange-faerre-nordmenn-har-pengespelproblem/

Hva vil det bety for din organisasjon om inntekt fra bingo blir borte?

Les mer om følgende emner: