Innkalling til årsmøte 2019 i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Innkalling til årsmøte 2019 i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Tid:      Onsdag 5. juni 2019 kl. 17:00Sted:   Schweigaardsgate 12, Oslo (2. etg. Galleriet) Saker til behandling 1. Godkjennelse av innkallingen2. Valg av møteleder og representant til å signere protokoll3. Årsberetning for 20184. Regnskap for 20185. Innkomne forslag og saker6. Medlemskontingent for 20207. Valg av revisor8. Valg av styre9. Fastsette honorar til styret Vedlegg: […]

Tid:      Onsdag 5. juni 2019 kl. 17:00
Sted:   Schweigaardsgate 12, Oslo (2. etg. Galleriet)

Saker til behandling

1. Godkjennelse av innkallingen
2. Valg av møteleder og representant til å signere protokoll
3. Årsberetning for 2018
4. Regnskap for 2018
5. Innkomne forslag og saker
6. Medlemskontingent for 2020
7. Valg av revisor
8. Valg av styre
9. Fastsette honorar til styret

Vedlegg:

Årsregnskap 2018, årsberetning 2018, og innkalling