Alt å vinne— Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk, Meld. St. 12 (2016–2017)

Alt å vinne— Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk, Meld. St. 12 (2016–2017)

beskrivende alt-tekst

Her er noen høydepunkter fra regjeringens spillemelding: ·         Enerettsmodellen består, lisensmodell avvises. ·         Det åpnes for bingo hovedspill i bingohaller via internett ·         Norsk tippings andel av Belago endres fra 40 til 35 prosent, formålsdelen øker fra 25 til 30 prosent ·         30 sekunders regelen mykes opp i tråd med innspill fra bingoaktørene ·         Departementet […]

Her er noen høydepunkter fra regjeringens spillemelding:

·         Enerettsmodellen består, lisensmodell avvises.

·         Det åpnes for bingo hovedspill i bingohaller via internett

·         Norsk tippings andel av Belago endres fra 40 til 35 prosent, formålsdelen øker fra 25 til 30 prosent

·         30 sekunders regelen mykes opp i tråd med innspill fra bingoaktørene

·         Departementet understreker at bingo skal ha en funksjon som et sosialt møtested. Det innføres ingen nye begrensninger for bingo med tanke på spillansvarlighet

Les mer på spillemeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-12-20162017/id2524078/sec16