Medlemskontingent 2022

Medlemskontingent 2022

Medlemskontingenten for 2022 er nå sendt ut til alle leverandører, entreprenører og frivillige organisasjoner.

Medlemmene i BSL (Bransjeforeningen for Samfunnsnyttige Lotterivirksomhet) består av frivillige organisasjoner, bingoentreprenører, og leverandører. BSL jobber aktivt med lovgivende myndighet i Norge for å sikre spill ansvarlighet, og ikke minst en forutsigbar inntektskilde til lag og foreninger i hele Norge. Og vi håper, og tror, at flest mulig ser nytten av det arbeidet BSL gjør og betaler medlemskontingenten utsendt på kr 2500,- .

I den siste tiden har BSL brukt mye av sin tid på innspill til ny pengespillov. Den nye pengespilloven ble vedtatt 18. Mars i år og BSL forventer at den vil føre til endret regelverk og vilkår for bingobransjen. Og for å kunne fortsette det gode arbeidet videre må vi ha medlemmer som støtter opp. Det er ikke gitt at bingomidlene vil fortsette inn i fremtiden.