Medlemskontingent 2023

Medlemskontingent 2023

Nytt regelverk og forskrift vil gi store utfordringer i bingobransjen. BSL har ikke tenkt å gi seg uten kamp og håper så mange som mulig støtter opp om arbeidet for bedre vilkår.

Medlemmene i BSL (Bransjeforeningen for Samfunnsnyttige Lotterivirksomhet) består av frivillige organisasjoner, bingoentreprenører, og leverandører. BSL jobber aktivt med lovgivende myndighet i Norge for å sikre spill ansvarlighet, og ikke minst en forutsigbar inntektskilde til lag og foreninger i hele Norge. Og vi håper, og tror, at flest mulig ser nytten av det arbeidet BSL gjør og betaler medlemskontingenten utsendt på kr 2500,- .

I den siste tiden har BSL brukt mye av sin tid på innspill til ny pengespillov. Den nye pengespilloven ble vedtatt 18. Mars 2022 og nytt regelverk og vilkår for bingobransjen trådte i kraft 1.1.2023. For å kunne fortsette det gode arbeidet videre må vi ha medlemmer som støtter opp. Det er ikke gitt at bingomidlene vil fortsette inn i fremtiden