Medlemskontingent 2024

Medlemskontingent 2024

Medlemskontingenten for 2024 er nå sendt ut på mail.

Vi håper alle ser nytten av å det arbeidet BSL gjør for å sikre spillansvarlighet, og ikke minst en forutsigbar inntektskilde til lag foreninger i hele Norge. Medlemskontingent for 2024 er nå sendt ut, og BSL er avhengig av medlemmenes årlige kontingent for å fortsette sitt arbeid.

Registrert spill og tapsgrenser er vedtatt utsatt til 1.1.2025. Dette betyr at vi kan fortsette å påvirke beslutningstakere. Vi må få «løftet» tapsgrensene i bingo, og forhindre at 70% av bingoinntektene til frivillighet bortfaller fra 2025.

Til orientering er medlemskontingenten sendt ut på mail fra regnskapskontoret i Vexta.