Ny Pengespillov

Ny Pengespillov

Ny pengespillforskrift ligger ute på høring. Den nye forskriften gir bingo vesentlige innskrenkninger. Høringen er lagt ut på: www.regjeringen.no/2911904

Forslag til ny pengespillov ble vedtatt av Stortinget 1. mars i år. Loven skal tre i kraft 1.1.2023.

Den nye pengespilloven oppdaterer og samler de tre tidligere lovene på pengespillfeltet, og i tillegg inneholder den nye bestemmelser. Lovens hovedformål er å forebygge spillproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill.

Ny Forskrift på høring

Som følge av ny pengespillov ble det i mai lagt ut en ny pengespillforskrift på høring. Den nye pengespillforskriften innebærer vesentlige innskrenkninger i gjeldende forskrift, og vil medføre reduksjoner i formålsinntektene. Data fra Hjelpelinjen viser lite tegn til uønsket spilleadferd for bingo, og rettferdiggjør ikke de alle innstrammingene i forslaget til ny forskrift. BSL jobber i nært kompaniskap med resten av bingobransjen i Norge for å levere et felles høringssvar. Vi mener at bingo fortsatt skal kunne være et attraktiv og sosialt spillsted, som gir gode inntekter til lokale lag og foreninger og samtidig begrense de negative konsekvensene av pengespill.

BSL vil oppfordre alle lag og foreninger til å støtte opp om BSL sitt arbeid ved å betale medlemskontingenten som er utsendt.

Flere lag og foreninger er også selv høringsinstanser, og vi håper alle sender inn sitt høringssvar innen fristen 5.8.2022.

Høringen er lagt ut på: www.regjeringen.no/2911904

Det er ikke gitt at inntekt fra bingo vil fortsette inn i fremtiden, og det er nå avgjørelser skal tas.