Medlemsinformasjon 2021

Fotballspillere som setter opp fotballmål

Medlemsinformasjon 2021

Det vil i løpet av april blir sendt ut et inforbrev til alle lag og foreninger som mottar støtte fra en bingoentreprenør som er medlem av BSL.

I de siste året har BSL jobbet uavbrutt med å minimere de økonomiske konsekvensene av pandemien for sine medlemmer. Dessverre er mange av våre bingoentreprenører fortsatt pålagt stengt pr april 2021. Men støtten til lag og foreninger fra bingo i 2020 hadde utvilsomt sett annerledes ut om BSL ikke hadde kommet tidlig på banen.

Forhåpentligvis vil denne pandemien gå over, og forhåpentligvis har vi alle klart oss noenlunde greit igjennom. Men for bingobransjen er det alltid nye utfordringer som venter.

Er ikke ditt lag eller foreninge medlem av BSL meld dere inn i dag og få tilgang til viktig info om bingo og norsk spillpolitikk.