Endringer i bingo- og lotteriregelverket

Endringer i bingo- og lotteriregelverket

beskrivende alt-tekst

Kongelig resolusjon 12. april 2013 vedrørende endringer i forskrift 24. jnui 2011 nr. 644 om fordelig av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt i bingohaller, og forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m., samt Kulturdepartementets vedtak 4. februar 2013 vedrørende endringer i forskrift 30. november 2004 nr. 1528 om bingo. BSL-NBLF – Spillavhengighet […]

Kongelig resolusjon 12. april 2013 vedrørende endringer i forskrift 24. jnui 2011 nr. 644 om fordelig av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt i bingohaller, og forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m., samt Kulturdepartementets vedtak 4. februar 2013 vedrørende endringer i forskrift 30. november 2004 nr. 1528 om bingo.

BSL-NBLF – Spillavhengighet og bingo 2014

Utvalgte markedsanalyser av bingobransjen i Norge

Les resolusjonen ( pdf )

Lotteritilsynets nettside

Brev endringer forskrift om bingo

Fastsatt av Kulturdepartementet 4. februar 2013 med hjemmel i lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. §3 .

Les brevet (pdf)