Styrket styret i BSL

Styrket styret i BSL

På årsmøtet ble BSL styrket med to nye styremedlemmer, og sammen har vi tro på at vi skal få endret rammevilkårene for bingo slik at vi hensyntar både frivillighet og spillansvar

På årsmøtet ble BSL styrket med to nye styremedlemmer, og sammen har vi tro på at vi skal få endret rammevilkårene for bingo slik at vi hensyntar både frivillighet og spillansvar. BSL representerer mer enn 300 medlemmer innen bingo og frivillighet, og det er ingen tvil om at de nye rammevilkårene for bingo med tapsgrenser skaper bekymringer, og engasjement.


Styret i BSL består nå av:
Leder: Lars Johan Evensen / Bingo Holding
Styremedlem: Tom Tvedt / Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Styremedlem: Per Tøien / Norges Idrettsforbund
Styremedlem: Karsten Aak / Norges Blindeforbund
Styremedlem: Knut Berntsen / Hønefoss Ballklubb
Styremedlem: Gørill Ervik / MAX SPILL