Innkalling til årsmøte 2018 i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Innkalling til årsmøte 2018 i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

beskrivende alt-tekst

Tid:      Onsdag 06. juni 2018 kl. 16:00Sted:   Schweigaardsgate 12, Oslo (2. etg. Galleriet) Saker til behandling 1. Godkjennelse av innkallingen2. Valg av møteleder og representant til å signere protokoll3. Årsberetning for 20174. Regnskap for 20175. Innkomne forslag og saker6. Medlemskontingent for 20187. Valg av revisor8. Valg av styre9. Fastsette honorar til styret Vedlegg: […]

Tid:      Onsdag 06. juni 2018 kl. 16:00
Sted:   Schweigaardsgate 12, Oslo (2. etg. Galleriet)

Saker til behandling

 1. 1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og representant til å signere protokoll
  3. Årsberetning for 2017
  4. Regnskap for 2017
  5. Innkomne forslag og saker
  6. Medlemskontingent for 2018
  7. Valg av revisor
  8. Valg av styre
  9. Fastsette honorar til styret

Vedlegg:

Årsberetning 2017, Årsregnskap 2017 og Innkalling til generalforsamling 

Valgkomitéens innstilling til årsmøte i BSL 6. juni 2018