Velkommen til Årsmøte 2023

Velkommen til Årsmøte 2023

Velkommen til Årsmøte 2023

Dato: Onsdag 31.mai

Klokken: 16:00

Sted: Sporveisgt. 10 Oslo (Norges Blindeforbund)

Saker til behandling:

  1. Godkjennelse av innkalling
  2. Valg av møteleder og representant for å signere protokoll
  3. Årsberetning for 2021
  4. Regnskap for 2021
  5. Innkomne saker og forslag
  6. Medlemskontingent for 2023
  7. Valg av revisor
  8. Valg av styre
  9. Fastsette honorar til styret

Innkomne saker og forslag bes sendt innen 22.5 til post@bslnorge.no

Påmelding til Årsmøte innen 22.5 til post@bslnorge.no. Det vil også bli mulighet til å delta på Teams.

Alle ordinære medlemmer som har betalt medlemskontingent har møte-, tale- forslags- og stemmerett på årsmøtet.