Velkommen til ÅRSMØTE

Velkommen til ÅRSMØTE

Påmelding til årsmøte 14.5 i Oslo. Alle med betalt medlemskontingent har stemmerett.

Vi ønsker alle medlemmer av BSL hjertelig velkommen til årsmøte:

Dato: 14.5.2024

Tid: 16:00 – 17:00

Sted: Sporveisgt 10. 0354 Oslo. (Norges Blindeforbund)

Lett servering.

Påmelding innen 3.5.2024 til gervik@maxspill.no

Det blir også mulighet til å delta via Teams.

Gi beskjed om fysisk eller digital oppmøte ved påmelding!

Sakspapirer sendes ut to uker før årsmøtet til alle påmeldte.