Varsler om dramatisk nedgang i inntekter fra bingo.

Varsler om dramatisk nedgang i inntekter fra bingo.

forefallent fotballmål

Oslo Economics har beregnet konsekvensene av inntektsbortfallet, og i verste fall vil ny forskriftsendring bety en reduksjon på nærmere 70%!

Siden 2015 har bingo overført 1 710 millioner kroner til 3086 lag og foreninger i fylker over hele Norge. Bingomidlene går til korps, idrettslag, skytterlag, kor, barneteater, sosiale velferdsorganisasjoner og mye mer.

Kultur- og likestillingsdepartementet behandler nå forslag til ny pengespillforskrift. Det nye forslaget til pengespillforskrift vil få dramatiske konsekvenser for de samfunnsnyttige formålene som mottar inntekter fra bingospill.

På oppdrag for Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet (BSL) og Norges Bingo- og Lotteriforbund (NBLF), i tillegg til frittstående bingoentreprenører med bingohaller og leverandører, har analysemiljøet Oslo Economics beregnet de økonomiske konsekvensene av å gjennomføre tiltakene i høringsforslaget:

  • Forskriftsendringen vil i verste fall medføre at det årlig utbetales om lag 123 millioner kroner mindre til samfunnsnyttige formål, noe som vil bety en reduksjon på nærmere 70 prosent.
  • For noen samfunnsnyttige formål vil inntektene fra bingo falle, mens for andre samfunnsnyttige formål vil inntekten trolig bortfalle helt dersom noen bingohaller nedlegges.

Kort sagt vil regjeringens forslag bety at bingohallene som lokale møtepunkt, og den store økonomiske støtten til lokale lag og foreninger, kan forsvinne.

Oslo Economics har beregnet konsekvensene av inntektsbortfall i bingobransjen i forbindelse med høring av ny pengespillforskrift. Les hele notatet her: